• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

“บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตฮีทปั๊มเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump) และเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายใต้แบรนด์ ABSOLUTE”

เกี่ยวกับเรา

       บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจ ด้านวิศวกรรมครบวงจรในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat Transfer) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ วิจัยและพัฒนา ผลิตและประกอบ รวมถึงการขายและบริการ

       บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานฮีทปั๊ม (Heat Pump) ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายใต้เครื่องหมายการค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) ซึ่งได้รับความไว้วางใจในคุณภาพ และการใช้งานจากลูกค้าเสมอมา

 
วิสัยทัศน์ (VISION)

  - เป็นผู้นำในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat Transfer) แบบครบวงจร

เพิ่มเติม
พันธกิจ (MISSION)

  - ออกแบบ, ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ

  - บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคคลากร เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

  - ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม

  - ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

  - มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  - สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม, การประหยัดพลังงาน, และการลดภาวะโลกร้อน

  - มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร

ข่าวสารและกิจกรรม

หนังสืออีบุ๊ค ออนไลน์

คู่มือการใช้งานออนไลน์ ที่เรารวบรวมไว้ให้คุณสามารถคลิกเข้าชมเพื่อข้อมูลทั้งหมดได้ ที่นี่

เพิ่มเติม