• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA        
 

ABSOLUTE Heat Pump ปั๊มความร้อนเพื่อทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

        ปั๊มความร้อน (Heat Pump) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ำจากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาทำให้ร้อนขึ้น แล้วส่งไปยังแหล่งที่ต้องการซึ่งมีความร้อนสูง (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ แต่สามารถใช้ความร้อนที่ออกจากเครื่องไปทำน้ำร้อน หรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นผลพลอยได้ เพื่อทำลมเย็นไปใช้ร่วมในระบบปรับอากาศ หรือนำไปผสมกับ Fresh air เพื่อเข้าเครื่องทำความเย็นต่อไป นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังผลิต Heat Pump แบบ Water to Water Heat Pump ซึ่งจะได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้

        อาจกล่าวได้ว่า Heat Pump ทำงานโดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศหรือน้ำรอบข้าง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วส่งไปถ่ายเทความร้อนให้อากาศหรือน้ำ ณ ที่ต้องการใช้น้ำ อุณหภูมิน้ำร้อนของฮีทปั๊มที่ได้โดยทั่วไปไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (<70 C) ขึ้นอยู่กับชนิดของสารทำความเย็นที่เลือกใช้ นอกจากทำน้ำร้อนแล้ว Heat Pump ยังใช้ทำอากาศร้อนในการอบแห้ง, อุ่นอากาศในอาคาร, ลดความชื้นของอากาศ 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.absoluteheatpump.com
 

ข้อดีของการใช้ ABSOLUTE Heat Pump

 

 

 

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อน 3-4 เท่า

Heat Pump (ฮีทปั๊ม) สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่กินไฟฟ้าน้อยกว่า 3-4 เท่า (ขึ้นอยู่กับค่าออกแบบ) เนื่องจากใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นกับน้ำเพื่อทำให้น้ำร้อน ซึ่งต่างจากฮีตเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื่องจาก Heat Pump ใช้สารทำความเย็น R134a ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากสารทำความเย็นพวก CFC ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังได้ค่าความร้อนสูง เหมาะในการใช้ทำน้ำร้อนอีกด้วย

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้

Heat Pump (ฮีทปั๊ม) ใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สให้กับน้ำ ทำให้ได้ลมเย็นทุกครั้งที่ Heat pump ทำงาน ลมเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น เป่าโถงทางเดิน, ห้องเครื่อง หรือ นำไปใช้ร่วมกับ AHU เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4. ออกแบบติดตั้งให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน

ABSOLUTE Heat Pump ออกแบบและผลิตจากโรงงานโดยตรง จึงสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามพื้นที่ใช้งาน พร้อมวิศวกรให้คำปรึกษา

 

 

 

ผลงานของเรา