• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

         

Plate Heat Exchanger
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Plate Heat Exchanger) แบบถอดล้างได้
 

• บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย Plate Heat Exchanger ยี่ห้อ "Mueller" ประเทศอเมริกา โดยมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ (10-12,600 gpm) โดย
  มีวิศวกรออกแบบและคำนวนขนาด
• จำนวนแผ่น รวมถึงเลือกใช้วัสดุในการทำเฟรมให้เหมาะกับการใช้งานกับของไหลแต่ละชนิด 


 

 

 

 

 

 


       การทำงานของ Plate Heat Exchanger คือการนำเอาแผ่นถ่ายเทความร้อนหลายๆแผ่นมาเรียงกัน โดยให้ของไหลๆ ผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน โดยแต่แผ่นจะมีปะเก็น ซึ่งถูกกดจากเฟรมเป็นตัวซีล ดังนั้นของไหลทั้งสองชนิดจะไม่สัมผัสกันโดยตรง การถ่ายเทความร้อนจึงเกิดขึ้นจากการถ่ายเทผ่านพื้นที่หน้าตัดของแต่ละแผ่น

       ปัจจุบันนิยมใช้แผ่นสแตนเลส ทำหน้าที่เป็นแผ่นถ่ายเทความร้อน โดยการเลือกใช้ชนิดของแผ่น, Profile ของแผ่น และจำนวนแผ่น จะได้รับการออกแบบจากผู้ผลิต ตามชนิดและอุณหภูมิของของไหลที่ต้องการแลกเปลี่ยน

 

 ข้อดีของ Plate Heat Exchanger

• สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมมีค่าสูง เนื่องจากถูกออกแบบให้ของไหลมีลักษณะการไหลแบบ Turbulence ที่ความเร็วต่ำ
• ง่ายต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา โดยสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทีละแผ่น เพียงคลาย Stud Bolts ออก และเลื่อนแผ่น Back Frame ออก ก็สามารถตรวจสอบ
  และทำความสะอาด ได้ทีและแผ่น
• สามารถแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้ค่า Approach Temperature ต่ำๆ (2-3 F) เนื่องจากการไหลเป็นแบบ Counter Flow และสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่สูง
  มากของแผ่นเพลท
• สามารถถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหล 2 ตัว หรือมากกว่า โดยใช้ Heat Exchanger ชุดเดียวกัน โดยการเพิ่ม Intermediate divider setions
• สามารถปรับปริมาณการถ่ายเทความร้อนได้โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนของแผ่นถ่ายเทความร้อน
• มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอื่น ในปริมาณการถ่ายเทความร้อนที่เท่ากัน

 


 

รุ่นและขนาดของ Plate Heat Exchanger


ผลงานของเรา