• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

ชิลเลอร์ใช้ความร้อนจากขบวนการทิ้งความร้อน นำมาแปลงเป็นความเย็น 

      ABSOLUTE Absorption Chiller ขนาด 350 RT ทำน้ำเย็นให้กับกระบวนการผลิต โดยใช้ Steam จาก Biomass Boiler พร้อมระบบ Online Monitoring : โรงงานฟอร์จูนพาร์ท, ปทุมธานี

  

ผลงานของเรา