• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

     หากต้องการน้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 70 องศา C ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา "High Temp. Heat pump" ซึ่งทำอุณหภูมิได้ถึง 90 องศา C และยังมีค่า COP สูงกว่ 2.4 (ที่ 90C) เหมาะมากกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำร้อนอุณหภูมิสูงไปใช้งานใน process หรือล้างคราบไขมันอุปกรณ์ เช่น โรงงานชุบโลหะ, โรงงานประกอบรถยนต์, ฯลฯ 
 

  

ผลงานของเรา