• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

  
 

  
 

     ติดตั้งเครื่องชิลเลอร์ทำน้ำเย็น ABSOLUTE Air Cooled Chiller ขนาด 30 ตัน และท่อลม ทำความเย็นตามจุดให้กับพนักงาน เพื่อให้รู้สึกเย็นสบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในโรงงาน 
สถานที่: โรงงาน นิคมลาดกระบัง
มาตรฐานตามตาราง และยังสามารถออกแบบอื่นๆ ได้ถึงขนาด 200 ตันความเย็น

       ความต้องการชิลเลอร์ (Chiller) หรือเครื่องทำน้ำเย็นในอุตสาหกรรมมีความจำเป็นในการใช้งานที่หลากหลายตามลักษณะของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การนำน้ำเย็นไปหล่อย็นเครื่องจักร การนำน้ำเย็นไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิต การทำความเย็น, เป่าลมเย็น หรือเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตต่างๆ

       จากการใช้งานอันหลากหลายดังกล่าว ทำให้การออกแบบชิลเลอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านความสามารถในการทำความเย็น การเลือกใช้อุปกรณ์ในการประกอบเป็นชิลเลอร์ ขนาดรูปร่างของเครื่องเพื่อให้หมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง

       บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโชลูชั่น จำกัด เป็นผู้ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายซิลเลอร์ (Chiler) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี มีความชำนาญทั้งในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และทีมงานซ่อมบำรุงโดยคำนึงถึงคุณภาพ และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

- ด้วยคอมเพรสเซอร์สโครล์ (Scroll Compressor) หรือ Semi-Hermetic ประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟ
- สารทำความเย็น R22, R407C, R410a, R134a
- Evaporator : Plate Heat Exchanger, Copper/Titanium Coil, Shelland Tube Heat Exchanger
- แสดงอุณหภูมิ, สถานะการทำงานของชิลเลอร์ รวมถึงสัญญาณเตือน (Alarm) เมื่อเกิดเหตุผิดปกติตู้ควบคุมพร้อมคอนโทรลเลอร์ แสดงอุณหภูมิน้ำเย็นและสัญญาณไฟ
- ปั๊มน้ำเย็น ทำงานสัมพันธ์กับชิลเลอร์ด้วยชุดคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์
- ฟิลเตอร์ดรายเออร์ (Filter Drier), Sight Glass, High-Low Pressure gauge อุปกรณ์ประกอบเครื่องชิลเลอร์ : วาล์วลดแรงดัน (Expansion Valve)
- อุปกรณ์ป้องกันเครื่องชิลเลอร์ : Flow Switch, High-Low Pressure, Switch, Circuit Breaker, Phase Protection, Overload Protecti.

       เครื่องทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง ใช้ Scroll Compressor ทนทาน, ประหยัดไฟ ชุด Evaporator มีให้เลือกใช้ได้หลายชนิด ตามแต่ละ applications ทั้ง Plate heat exchanger, Shell&Tube heat exchanger, Titanium coil, Copper coil in tank ออกแบบให้ตามการใช้งาน, ลักษณะพื้นที่ติดตั้ง

เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ทำน้ำเย็นในกระบวนการผลิต, หล่อเย็นเครื่องจัก, Mould แม่พิมพ์ ใช้ทำปรับอากาศเฉพาะจุด

ผลงานของเรา