• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

     ติดตั้ง ABSOLUTE Heat pump เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ยังคงเหลืองานหุ้มฉนวนและแจ็กเก็ต รวมทั้งงานเดินเครื่อง ใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล รีสอร์ท สนามกอล์ฟ ฟิตเนส โดยมีขนาดมาตรฐาน 10-65

- ประหยัดพลังานในการทำน้ำร้อน
สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่ท่ากันกับ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่กินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า
- เป็นพลังานสะอาด 
ลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากปั๊มความร้อนรุ่นมาตรฐานใช้สารทำความเย็น R134a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ค่า ความร้อนสูงหมาะกับการทำน้ำร้อนอีกด้วย
- ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้
โดยสามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับห้องเครื่องหรือห้องพักคนงานได้ฟรี
- ปลอดภัย
ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วและซ๊อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากเป็นน้ำรอบจากระบบส่วนกลาง ผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
- ออกแบบตามการใช้งาน
เหมาะกับการใช้งานจริง มีทั้งชนิด Air to Water Heat pump และ Water to Water Heat pump.
- โครงสร้างหล็ก หรือสแตนเลส แข็งแรงคงทน สามารถปรับให้ขนาดเข้ากับพื้นที่ติดตั้ง
- สารทำความเย็น R134a, R407c, R22
- Condenser : Plate Heat Exchanger, Titanium Coil,Tube in Tube heat exchanger (Coaxial Coil), Shell and Tube heat exchanger

  

ข้อดีของ ฮีทปั๊ม ABSOLUTE
- เป็นทางเลือกในการผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานแทนฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater)
- กินไฟน้อยกว่าการทำน้ำร้อนด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า 3-4 เท่า
- คำใช้จ่ายในการทำน้ำร้อนน้อยกว่าวิธีการทำน้ำร้อนแบบอื่นๆ
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้สารทำความเย็น R134a ไม่ก่อให้เกิดก๊าชทำลายเรือนกระจก นอกจากนี้ยังไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ติดไฟ
- ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วและช็อตในขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากผู้ใช้น้ำร้อนไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
- ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้ โดยสามารถนำลมเย็นที่ได้ไปต่อท่อลมเพื่อนำลมเย็นไปใช้ตามต้องการ


ฮีทปั๊มทำงานอย่างไร
ปั๊มความร้อน (Heat Pump) 
        ใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบปรับอากาศทั่วๆ ไป โดยอุปกรณ์หลักของฮีทปั๊ม คือ คอมเพรสซอร์, คอนเดนเชอร์, อีแวปอเรตอร์, วาล์วลดแรงดัน (Expansion Valve) โดยเมื่อสารคำความเย็นดูดรับความร้อนจากอากาศจะระเหยเป็นไอภายในอีแวปอเรเตอร์และจะไหลต่อไปยังคอมเพรสซอร์ โดยสารทำความเย็นจะถูกอัดให้มีแรงดันและอุณหภูมิสูง จากนั้นจะไหลไปยังคอนเดนเซอร์เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำทำให้น้ำร้อนขึ้น เมื่อสูญเสียความร้อนสารทำความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลว II ขละไหลไปยังวาล์วลดแรงดัน จากนั้บจะไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ อีกครั้ง และกลายเป็นไอ เป็บวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้น้ำร้อนที่ต้องการ
- เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกระทรวงพลังงาน
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำน้ำร้อน 3-4 เท่า
- สามารถทำน้ำร้อนอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส
- ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้
- ใช้น้ำยา R134a หรือ R407C
เหมาะกับ โรงแรม, รีสอร์ท, โรงพยาบาล, สปา, ฟิตเนส, สระว่ายน้ำ, โรงงาน ที่มีการใช้น้ำร้อนปริมาณมากๆ

ผลงานของเรา