• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

ABSOLUTE Chiller : Industrial Chiller (ชิลเลอร์อุตสาหกรรม)

บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายชิลเลอร์ (Chiller) แบรนด์ ABSOLUTE
เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมมากว่า 10 ปี มีความชำนาญในการออกแบบระบบชิลเลอร์ วางระบบชิลเลอร์อุตสาหกรรม รับซ่อมระบบชิลเลอร์อุตสาหกรรม ติดตั้งชิลเลอร์ระบบทำความเย็น ผู้ผลิตเครื่องทำความเย็น ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม ABSOLUTE Heat Pump ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และซ่อมบำรุง โดยคำนึงถึงคุณภาพและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ความต้องการชิลเลอร์ (Chiller)

ในอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้งานชิลเลอร์(Chiller) หรือเครื่องทำน้ำเย็นที่หลากหลายตามลักษณะของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการทำความเย็น, การใช้น้ำเย็นไปหล่อเย็นเครื่องจักร, การใช้น้ำเย็นไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตต่างๆ

จากการใช้งานอันหลากหลายดังกล่าว ทำให้การออกแบบชิลเลอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในด้านความสามารถในการทำความเย็น และการเลือกใช้อุปกรณ์ในชิลเลอร์ ขนาดรูปร่างและพื้นที่ติดตั้งใช้งาน

อุปกรณ์หลักภายใน Chiller

คอมเพรสเซอร์ (Compressor)

ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันให้กับสารทำความเย็น เพื่อให้สารทำความเย็นมีแรงดันและอุณหภูมิสูงขึ้น ก่อนที่จะส่งต่อไปยังคอนเดนเซอร์ (Condensor) มีหลายชนิดทั้งแบบ Rotary, Scroll, Screw, Centrifugal type

คอยล์ร้อน (Condenser)

ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น มีทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled) และระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled)

Expansion Valve

ทำหน้าที่ลดแรงดันของสารทำความเย็น ทำให้สารทำความเย็นมีแรงดันและอุณหภูมิต่ำลง พร้อมที่จะระเหยเมื่อได้รับความร้อนต่อไป

 

คอยล์เย็น (Evaporator)

ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทำความเย็นกับน้ำ เพื่อทำให้น้ำเย็นตามต้องการ มีทั้งแบบ Plate Heat Exchanger, Shell&Tube Heat Exchanger, Titanium Coil, Copper Coil in Tank

Controller

ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Chiller ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถตั้งอุณหภูมิน้ำเย็นตัดต่อการทำงานของ Chiller สามารถส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติกับเครื่อง ปัจจุบันสามารถควบคุมจากทางไกลได้ด้วย

ความต้องการชิลเลอร์ (Chiller)

       ในอุตสาหกรรมมีความต้องการในการใช้งานชิลเลอร์(Chiller) หรือเครื่องทำน้ำเย็นที่หลากหลายตามลักษณะของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการทำความเย็น, การใช้น้ำเย็นไปหล่อเย็นเครื่องจักร, การใช้น้ำเย็นไปแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตต่างๆ

        จากการใช้งานอันหลากหลายดังกล่าว ทำให้การออกแบบชิลเลอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในด้านความสามารถในการทำความเย็น และการเลือกใช้อุปกรณ์ในชิลเลอร์ ขนาดรูปร่างและพื้นที่ติดตั้งใช้งาน

คุณสมบัติของ ABSOLUTE Chiller

      •  ประหยัดไฟ ด้วยคอมเพรสเซอร์สโครล์ (Scroll Compressor) หรือ Semi-              Hermetic ประสิทธิภาพสูง
      •  สารทำความเย็น R22, R407C, R410A, R134A
      •  ใช้ Evaporator ที่เหมาะกับการใช้งาน มีทั้งแบบ Plate Heat Exchanger,                Shell&Tube Heat Exchanger, Copper/Titanium Coil
      •  ติดตั้งปั๊มน้ำเย็นมาพร้อมกับ Chiller ทำให้การสั่งงานเป็นไปอย่างมี
          ประสิทธิภาพ

 

      •  ตู้ควบคุมพร้อมคอนโทรลเลอร์ แสดงอุณหภูมิน้ำเย็นและสัญญาณไฟ, สถานะ
          การทำงานของ Chiller รวมถึงสัญญาณเตือน (Alarm) ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุ
          ผิดปกติ

      •  อุปกรณ์ป้องกันเครื่อง Chiller ประกอบด้วย Flow Switch, High-Low
          Pressure Switch, Circuit Breaker, Phase Protection, Overload
          Protection

      •  ออกแบบตามความต้องการได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก (1 ตัน) จนถึงขนาดใหญ่
      •  เหมาะสมกับ application การใช้งานจริง ทั้งด้านความเย็นที่ต้องการ, ขนาด
          ของเครื่องเข้ากับพื้นที่ติดตั้งหน้างาน

Evap. แบบ Plate Heat Exchanger

Evap. แบบ Shell&Tube Exchanger

Evap. แบบ Titanium Coil

Evap. แบบ Coil in Tank

ผลงานของเรา