• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA 

      ผลงานบางส่วนของเรา
 

  

 

  

 

  
 

 

 

หลักการทำงานของ ORC Engine

         วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์ หรือ Organic Rankine Cycle (ORC) เป็นกระบวนการทำงานที่ใช้วัฏจักรแร็งคิน (Rankine Cycle) โดยใช้สารอินทรีย์ (Organic) ที่มีมวลโมเลกุลสูงและสามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอที่อุณหภูมิต่ำหรือจุดเดือดต่ำ (Boiling Point) เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำที่ใช้เป็นสารทำงานในระบบแร็งคิน ทำให้สารอินทรีย์กลายสถานะจากของเหลวเป็นไอเพื่อใช้ขับกังหันและผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้โดยใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLUTE ORC Engine 15 kW
Heat Source : Exhaust gas
Location : มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 


 

ABSOLUTE ORC Engine 10 kW
Heat Source : Steam
Location : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

 

 

 

  

 

 

ABSOLUTE ORC Engine 15 kW
Heat Source : Hot spring (น้ำพุร้อน)
Location : ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้พิภพ
น้ำพุร้อนเส้นกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


  

ผลงานของเรา