• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

     เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส (Biogas Dryer/Dehumidifier) สามารถใช้ได้ทั้งโรงขยะขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ตัวอย่างบางบัวทอง บางเลนพิเศษ มีระบบควบคุมทางไกล โดยการเพิ่มฟังก์ชั่นดูภาพทางออนไลน์
 

  

ผลงานของเรา