• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

ติดตั้ง Gas Dryer Flow 1,000-1,500 m 3 จำนวน 2 units จังหวัดอำนาจเจริญ
- โครงสร้าง  Chiller ทำจาก SUS304 
- คอยล์ร้อนเคลือบ coating ป้องกันการกัดกร่อน 
- Biogas Heat Exchanger ใช้ Seamless SUS304 Tubes 
เหมาะสำหรับโรงงานแก๊สชีวภาพโดยเฉพาะ นิยมใช้กับฟาร์มขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ โดยการนำมูลสัตว์มาหมัก ตัวอย่างลูกค้า CP เบทาโก


  

ผลงานของเรา