• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

ABSOLUTE Absorption Chiller (เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม)

           ABSOLUTE Absorption Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบและผลิตในโรงงานประเทศไทย โดยออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในไทย พร้อมให้คำแนะนำ และทีมงานติดตั้ง ขนาดตั้งแต่ 35-1056 kW ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC

Absorption Chiller Application

 

 

 

 

 

Hot Water Cooling

ใช้น้ำร้อนจากแหล่งความร้อน เช่น น้ำร้อนจาก Jacket ของ Engine (อุณหภูมิควรจะมากกว่า 90 องศาเซลเซียส) มาใช้ในการทำความเย็น

ภาพตัวอย่าง การทำความเย็นโดยตัดต่อท่อน้ำร้อนจาก Biogas Engine โดยนำน้ำเย็นที่ได้ไปใช้ลดความชื้นให้กับ Biogas อีกที

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhaust Gas Cooling

นำความร้อนที่ได้จากไอเสีย (Exhaust Gas) มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำผ่าน Heat Exchanger แล้วนำน้ำร้อนที่ได้มาใช้ทำความเย็นผ่านเครื่อง Absorption Chiller อีกที

ภาพตัวอย่าง การทำความเย็นโดยนำไอเสียจากปล่องเตาเผาอลูมิเนียมมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ แล้วนำไปทำความเย็นให้กับห้องทำงาน และโซนทำงานในโรงงาน

 

 

 

 

 

 


 

Solar Cooling

นำน้ำร้อนที่ได้จากแผงน้ำร้อน (Solar Collector) มาทำความเย็น (อุณหภูมิควรจะมากกว่า 90 องศาเซลเซียส)

ภาพตัวอย่าง เป็นการนำแผง Solar Collector รับความร้อนถ่ายเทให้แก่น้ำ แล้วนำน้ำร้อนที่ไ้ด้มาเข้าเครื่อง Absorption Chiller เพื่อทำน้ำเย็นไปใช้ในระบบปรับอากาศ

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ
 

ผลงานของเรา