• เลือกภาษา
    • Thai
    • USA

ข่าวสารและบทความ

ความสำคัญของเครื่องลดความชื้น

ความสำคัญของเครื่องลดความชื้น

      เครื่องลดความชื้น อุปกรณ์ที่ช่วยในการรักษาและลดระดับความชื้นให้มีความเหมาะสมกับอากาศภายในบริเวณนั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การดำเนินชีวิต และสามารถช่วยในการลดกลิ่นอับ ทั้งยังสามารถป้องกันการเติบโตของโรคที่เกิดจากความชื้น เช่น เชื้อรา ได้อีกด้วย โดยเครื่องลดความชื้นมักถูกใช้งานในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม 

 

เครื่องลดความชื้น


เครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรมจำเป็นอย่างไร 

      สำหรับการลดความชื้นในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่แล้วมีจุดประสงค์เพื่อขจัดความชื้นที่สูงเพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องจักรให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด รวมถึงลดความชื้นของผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น อาหารและยา เพราะความชื้นจะเป็นตัวที่ทำลายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ 


อุตสาหกรรมที่นิยมใช้เครื่องลดความชื้น

      อุตสาหกรรมอาหาร เช่น อาหารแห้ง อาหารสด โรงงานผลิตแป้งและการผลิตอาหารรูปแบบต่างๆที่จำเป็นต้องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้มีความสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ รวมถึงการใช้เครื่องลดความชื้นยังช่วยให้ป้องกันเชื้อราที่อาจทำให้อาหารประเภทต่างๆ เกิดบูด หรือเน่าเสียได้ง่ายอีกด้วย 

      อุตสาหกรรมยา หากใครเคยสังเกตยาหรือวิตามินอาหารเสริม จะเห็นได้ว่าในขวดยาจะให้ซองกันชื้นมาด้วย เช่นเดียวกับการผลิตในอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีเครื่องลดความชื้น, เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส หรือเครื่องลดความชื้นรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยลดความชื้นในการผลิต เพราะหากมีความชื้นที่มากเกินไป อาจทำให้ยาและวิตามินต่างๆ เสื่อมประสิทธิภาพได้ 

      อุตสาหกรรมการพิมพ์ กระดาษที่เราใช้งานในทุกวันนี้ในกระบวนการผลิตก็จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องลดความชื้น เพื่อความคุมความชื้นในอากาศ ไม่ให้ผลิตภัณฑ์อย่างกระดาษม้วนงอ ผิดรูป กระดาษติดกัน ได้ขนาดผิดแปลกไปจากการผลิต หรือกระดาษมีคุณภาพที่ลดลงได้ 


      บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ผลิตเครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส Dehumidifier บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนติดตั้งระบบชิลเลอร์ Chiller ผลิตเครื่องทำน้ำเย็น ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ ระบบแลกเปลี่ยนความเย็น วางแผนติดตั้งระบบ Absorption Chiller ABSOLUTE Chiller ผลิตและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของโรงงานและอุตสาหกรรม 

---------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ปั๊มความร้อนทางเลือกใหม่สำหรับคนรักษ์โลก
• ผลิตเครื่องทำความเย็น (Chiller) เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump)
• มาทำความรู้จักกับเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานให้มากขึ้น